Välkommen till Din Kemi

Ett digitalt läromedel i kemi för högstadiet baserat på senaste forskningen inom kemi och hur man utvecklar autentiska och relevanta sammanhang anpassade för undervisning på högstadiet.

Om Din Kemi

Din Kemi är ett fritt tillgängligt digitalt läromedel i kemi för högstadiet men som också kan användas på gymnasiet och av en intresserad allmänhet. Din Kemi är baserad på den senaste forskningen inom kemi genom att ett 40-tal svenska kemiforskare/kemister skrivit texter inom sina specialområden. Forskarna kommer från Lund i söder till Luleå i norr, från både universitet och andra organisationer som exempelvis Nationellt Forensiskt Centrum (NFC). Därefter har tre personer, ansvariga för läromedlet, anpassat texterna till skolnivå; Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, Linda Lindberg, högstadielärare och Karolina Broman, lärarutbildare och kemididaktiker.

Din Kemi har ett annat upplägg än mer konventionella läroböcker. Utgångspunkten är så kallad kontextbaserad kemi, vilket innebär att kemin är satt i autentiska och relevanta sammanhang, så kallade kontexter, med målet att öka elevernas intresse och motivation samtidigt som eleverna får möjlighet att lära sig kemins grunder. Den reviderade kursplanen i kemi, som börjar gälla 2022, har förändrats genom att den tydligare poängterar faktakunskaper, med fokus på kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Dessa kunskaper ska eleverna använda för att beskriva och förklara samband i naturen, samhället och människokroppen. Vi har därför skapat ett helt nytt digitalt läromedel som, genom att utgå från relevanta sammanhang, skiftar undervisningens inriktning till att uppnå en förståelse för kemi. I Din Kemi är relevanta sammanhang utgångspunkten, i vilka vi presenterar konceptuella begrepp allt eftersom på en ”need-to-know-basis”, ett av ledorden för kontextbaserad undervisning. På så vis blir det ett omvänt angreppssätt, vi utgår från större sammanhang och därefter presenteras de mindre begreppen som exempelvis atomer och kemisk bindning där de behövs. Kontexterna i läromedlet är; Sinnen, Hälsa, Sjukdom, Samhälle samt Natur & miljö. På så vis knyts kemins kursplan till områden som eleverna känner igen även utanför klassrummet. Innehållet handlar bland annat om träning, hormoner, droger, mobiltelefoner, gifter, kriminalkemi och konst.

Läromedlet är helt digitalt och består av texter, animeringar och filmer som illustrerar kemiämnet. Dessutom innehåller läromedlet både självrättande kunskapsquiz och en stor mängd frågor som eleverna kan arbeta med. Din Kemi är fritt tillgängligt vilket även ger allmänheten en tillförlitlig källa till kemikunskap. Projektet har beviljats medel från Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse och stöds av Kungliga Vetenskapsakademien, som ser det som en möjlighet att på lång sikt påverka samhällets syn på kemi och naturvetenskap.


Din Kemi
 

Din kemi är ett digitalt läromedel i kemi för högstadiet som fokuserar på kemikunskaper satta i relevanta sammanhang utifrån kursplanen för kemi. Läromedlet utgår från den senaste ämnesforskningen inom kemi tillsammans med kemididaktisk forskning kring utveckling av autentiska och relevanta sammanhang anpassade för kemiundervisning på högstadiet.

Ett levande läromedel
 

Din Kemi är ett levande läromedel som uppdateras löpande. När världshändelser äger rum, till exempel Nobelpris i kemi, uppdateras även Din Kemi för att alltid vara ett aktuellt läromedel. På längre sikt kommer läromedlet även att anpassas till hur det används. Avsnitt som få använder kan bytas ut mot mer relevant kontext. Om du vill föreslå ämnen som bör vara med så kontakta oss med hjälp av formuläret nedan.

Bruksanvisning
 

Din Kemi utgår från kemins kursplan för högstadiet. Läromedlet innefattar därför kemiområden med anknytning till naturen, samhället och människokroppen. Lärare och elever ges möjlighet att fokusera på de delkapitel som uppfattas mest intressanta och relevanta, tanken är inte att hela läromedlet behöver användas för att uppnå kursplanens syfte. De mer generella begreppen från kursplanens centrala innehåll beskrivs främst i första och andra delkapitlet, Sinnen och Hälsa. Läromedlet innehåller ett stort antal uppgifter som kan väljas bland för att uppnå kunskapskraven. Innehållet kan också vara användbart för gymnasiet eller för en intresserad allmänhet.

Statusuppdatering den 8 mars 2024

Samtliga filmer finns nu tillgängliga på Youtube för användning i undervisning: länk till Youtube

 

Om teamet

Din Kemi leds av en projektgrupp bestående av:

Karolina Broman
Universitetslektor i kemididaktik vid Umeå universitet.

Jag är i grunden ämneslärare i kemi och biologi, och är sedan 2001 lärarutbildare. År 2008 började jag forska om kontextbaserad kemi och har sedan dess ingått i olika internationella projekt kring detta. Där har jag sett många fördelar med att sätta kemin i sammanhang som uppfattas intressanta och relevanta för ungdomar. Idag arbetar jag som lektor vid Umeå universitet med utbildningsfrågor, undervisning och kemididaktisk forskning. Jag har också uppdrag som utbildningskontakt inom Kemisamfundet, är medlem av Svenska Nationalkommittén för Kemi, sitter i styrelsen för Kemilärarnas resurscentrum (KRC) samt är vice ordförande för den europeiska kemididaktiska organisationen EuChems Div Chem Ed.

Ulf Ellervik
Professor i bioorganisk kemi vid Lunds Universitet

Jag är utbildad civilingenjör i kemiteknik och disputerade 1998 i organisk kemi. Min forskning är inriktad på att besvara biologiska frågeställningar med hjälp av organisk kemi. Jag har specialiserat mig på de kolhydrater som finns på cellytor och hur dessa kan användas för att formge nya läkemedel mot exempelvis cancer och infektioner. Jag arbetar även med att förmedla kemi till allmänheten i form av populärvetenskapliga böcker, artiklar, radio och TV (Fråga Lund, GrymKemi). Jag är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Nationalkommittén för Kemi.

Linda Lindberg
Legitimerad Ma/NO-lärare på Casa Montessori, Partille
Jag är legitimerad kemilärare med lång erfarenhet av undervisning i årskurserna 7-9. Under de senaste åren har jag även  arbetat som pedagog på Molekylverkstan Science Center och som verksamhetsutvecklare på kommunnivå. Jag är ledamot av Svenska Nationalkommittén för Kemi.

Kontakta oss

Skicka gärna feedback